DTC sightholder

ร้านเพชร

DTC หรือ Diamond Trading Company ไม่ใช่เหมืองเพชร แต่เป็นศูนย์กลางการตีราคาและการขายเพชรที่ใหญ่ที่สุดในโลก รวมมูลค่าการตลาดกว่า 40% ของตลาดเพชรทั่วโลก ภายใต้การบริหารงานของกลุ่ม De Beers

การเจียระไนเพชรนั้นจะต้องดำเนินการโดยแหล่งเจียระไนที่มีความเชี่ยวชาญของ DTC เองเท่านั้น หรือที่เรียกว่า DTC Sightholder จึงทำให้คุณภาพและมาตรฐานของเพชรเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก

ทางร้านของเราคัดสรรเฉพาะเพชรคุณภาพสูงสุดและตรงตามมาตรฐานระดับโลกจาก DTC Sightholder โดยตรง และขึ้นตัวเรือนโดยช่างฝีมือมากประสบการณ์ของโรงงานเราเอง ลูกค้าจึงสามารถเชื่อมั่นว่าได้รับเครื่องประดับที่มีราคายุติธรรม คุณภาพมาตรฐานระดับโลก มีความสวยงามและประณีตสูงสุดไว้ในครอบครองอย่างแน่นอน