ทางร้านใช้บริการจัดส่งพัสดุด่วนของไปรษณีย์ไทยและขนส่งเอกชน kerry โดยลูกค้าสามารถติดตามสถานะพัสดุได้ตลอดกระบวนการขนส่ง

 

ทางร้านใช้บริการจัดส่งพัสดุด่วนของ FedEx และไปรษณีย์ไทย โดยลูกค้าสามารถติดตามสถานะพัสดุได้ตลอดกระบวนการขนส่ง

การจัดส่งพัสดุต่างประเทศ ลูกค้าเป็นผู้ชำระค่าจัดส่งตามจริง